สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2020   50  
2 Oct 2020   52  
3 Oct 2020   54  
4 Oct 2020   60  
5 Oct 2020   59  
6 Oct 2020   38  
7 Oct 2020   47  
8 Oct 2020   50  
9 Oct 2020   75  
10 Oct 2020   51  
11 Oct 2020   56  
12 Oct 2020   89  
13 Oct 2020   55  
14 Oct 2020   89  
15 Oct 2020   89  
16 Oct 2020   49  
17 Oct 2020   63  
18 Oct 2020   77  
19 Oct 2020   59  
20 Oct 2020   11  
21 Oct 2020   0  
22 Oct 2020   0  
23 Oct 2020   0  
24 Oct 2020   0  
25 Oct 2020   0  
26 Oct 2020   0  
27 Oct 2020   0  
28 Oct 2020   0  
29 Oct 2020   0  
30 Oct 2020   0  
31 Oct 2020   0