สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2020   0  
2 Jul 2020   0  
3 Jul 2020   29  
4 Jul 2020   14  
5 Jul 2020   18  
6 Jul 2020   30  
7 Jul 2020   38  
8 Jul 2020   35  
9 Jul 2020   38  
10 Jul 2020   33  
11 Jul 2020   6  
12 Jul 2020   30  
13 Jul 2020   28  
14 Jul 2020   30  
15 Jul 2020   34  
16 Jul 2020   35  
17 Jul 2020   44  
18 Jul 2020   32  
19 Jul 2020   28  
20 Jul 2020   79  
21 Jul 2020   71  
22 Jul 2020   53  
23 Jul 2020   39  
24 Jul 2020   43  
25 Jul 2020   59  
26 Jul 2020   67  
27 Jul 2020   28  
28 Jul 2020   47  
29 Jul 2020   32  
30 Jul 2020   44  
31 Jul 2020   36