สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2020   30  
2 Aug 2020   27  
3 Aug 2020   24  
4 Aug 2020   26  
5 Aug 2020   36  
6 Aug 2020   51  
7 Aug 2020   47  
8 Aug 2020   60  
9 Aug 2020   61  
10 Aug 2020   46  
11 Aug 2020   40  
12 Aug 2020   55  
13 Aug 2020   44  
14 Aug 2020   60  
15 Aug 2020   40  
16 Aug 2020   36  
17 Aug 2020   56  
18 Aug 2020   47  
19 Aug 2020   52  
20 Aug 2020   52  
21 Aug 2020   56  
22 Aug 2020   48  
23 Aug 2020   35  
24 Aug 2020   52  
25 Aug 2020   43  
26 Aug 2020   67  
27 Aug 2020   39  
28 Aug 2020   51  
29 Aug 2020   54  
30 Aug 2020   50  
31 Aug 2020   37